دسته بندی لبنیات

شیر
کره حیوانی و گیاهی
دوغ
ماست
کشک
دسر آماده
خامه
پنیر 12